مرکز علمی تخصصی پژوهشگران

فروشگاه جامع تخصصی کارشناسی ارشد و دکترا

فروشگاه فروشگاه فروشگاه فروشگاه فروشگاه فروشگاه

اطلاعیه فروشگاه

مدیریت مرکز علمی تخصصی پژوهشگران با شماره 09360135110از 8 صبح تا 10 شب پاسخگوی شما عزیزان است. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

گزارش تخصصی معلمان چگونگی برطرف کردن اختلالات یادگیری و رفتاری الینا با کمک نوآوری های آموزشی

گزارش تخصصی معلمان چگونگی برطرف کردن اختلالات یادگیری و رفتاری الینا با کمک نوآوری های آموزشی دانلود گزارش تخصصی چگونگی برطرف کردن اختلاات یادگیری ورفتاری الینا با کمک نو اوری آمورشی با فرمت ورد قابل ویرایش در 40 صفحه این گزارش تخصصی به صورت کامل و آماده میباشد و تمامی قسمتهای مورد نیاز گزارش تخصصی را دارا میباشد با هم بخشی از آن را می بینیم توجه به اهميت آموزش در دوران اوليه زندگي، پرداختن به پژوهش هاي علمي در برنامه هاي درسي دبستان امري كاملاً آشكار است. در دوران كودكي ساختار شخصيتي و ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان شادی گلها

 دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان شادی گلها دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان شادی گلها  با فرمت ورد در 10 صفحه مناسب برای آموزگاران ابتدایی در اینجا بخشی از آن را با هم می بینیم   آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

جدول پیشنهادی طرح درس

جدول پیشنهادی طرح درس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

دانلود پرسش مهر ریاست جمهوری با موضوع خشونت از کجا نشات میگیرد

دانلود پرسش مهر ریاست جمهوری با موضوع خشونت از کجا نشات میگیرد دانلود پرسش مهر ریاست جمهوری جهت استفاده آموزگاران و دبیران جهت ارتقای شغلی در اینجا باه بخشهای از آن را میبینیم چکیده 4 نکات کلیدی : 5 مقدمه. 5 انواع خشونت: 6 اهداف پژوهش : 9 هدف اصلی : 9 اهداف فرعی : 9 بررسی منشأ خشونت های فردی.. 9 ریشه های خشونت جوامع.. 10 ریشه های خشونت در کشورهای منطقه. 12 منشا خشونت در گروه‌های تکفیری چیست؟. 14 مبانی نظری و تئوریک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان برای پاکیزگی

 دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان برای پاکیزگی دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان برای پاکیزگی مورد استفاده برای آموزگاران ابتدایی در اینجا بخشهای از آن را با هم می بینیم   آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می رساند. و باری گران و م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس هدیه های او

 دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس هدیه های او دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم درس هدیه های اومورد استفاده برای آموزگاران ابتدایی در اینجا بخشی از آن را با هم میبینیم   آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می رساند. و باری گران و مسئول ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس وقت خواندن

 دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس وقت خواندن دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس وقت خواندن قابل استفاده برای آموزگاران ابتدایی در اینجا بخشی از آن را با هم می بینیم   آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می رساند. و باری گران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس کاردستی نرگس

 دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس کاردستی نرگس دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس کاردسی نرگس مورد استفاده آموزگاران ابتدایی در اینجا بخشی از آن را با هم میبینیم   آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می رساند. و باری گران و مس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم درس عینک معلم

 دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم درس عینک معلم دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم درس عینک معلم مورد استفاده آموزگارن ابتدایی و دانشجویان رشته آموزش ایتدایی در اینجا بخشی از آن را با هم میبینیم   آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می رس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس

 دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس مورد استفاده برای آموزگاران ابتدایی در اینجا نمونه از آن را با هم می بینیم آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می رساند. و باری گران و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس جشن تولد

 دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس جشن تولد دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم درس جشن تولد مورد استفاده برای آموزگان ابتدایی با هم بخشی ار آن را با هم میبینیم آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می رساند. و باری گران و مسئولیتی عظیم را برد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(20):