مرکز علمی تخصصی پژوهشگران

فروشگاه جامع تخصصی کارشناسی ارشد و دکترا

فروشگاه فروشگاه فروشگاه فروشگاه فروشگاه فروشگاه

اطلاعیه فروشگاه

مدیریت مرکز علمی تخصصی پژوهشگران با شماره 09360135110از 8 صبح تا 10 شب پاسخگوی شما عزیزان است. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

گزارش تخصصی معلمان چگونگی برطرف کردن اختلالات یادگیری و رفتاری الینا با کمک نوآوری های آموزشی

گزارش تخصصی معلمان چگونگی برطرف کردن اختلالات یادگیری و رفتاری الینا با کمک نوآوری های آموزشی دانلود گزارش تخصصی چگونگی برطرف کردن اختلاات یادگیری ورفتاری الینا با کمک نو اوری آمورشی با فرمت ورد قابل ویرایش در 40 صفحه این گزارش تخصصی به صورت کامل و آماده میباشد و تمامی قسمتهای مورد نیاز گزارش تخصصی را دارا میباشد با هم بخشی از آن را می بینیم توجه به اهميت آموزش در دوران اوليه زندگي، پرداختن به پژوهش هاي علمي در برنامه هاي درسي دبستان امري كاملاً آشكار است. در دوران كودكي ساختار شخصيتي و ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره

 دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره دانلود درس پژوهی ریاضی دبستان محیط دایره با فرمت ورد قابل ویرایش در 10 صفحه مناسب برای آموزگاران ابتدایی و دانشجویان فرهنگی در اینجا با هم بخشی از آن را با هم می بینیم   آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی درس شجاعت

 دانلود درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی درس شجاعت دانلوددرس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدای درس شجاعت با فرمت ورد در 10صفحه قابل ویرایش مناسب برای آموزگارن ابتدایی و دانشجویان فرهنگی در اینجا بخشهای از آن را باهم می بینیم آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی درس سرود ملی

 دانلود درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی درس سرود ملی دانلود درس پژوهی بخوانیم پنچم ابتدایی درس سرود ملی با فرمت ورد قابل ویرایش در 10 صحفه مناسب برای آموزگاران ابتدایی ودانشجویان فرهنگی در اینجا با هم بخشهای از آن را با هم میبینیم   آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی سرودی برای پاکی

 دانلود درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی سرودی برای پاکی دانلود درس پزوهی بخوانیم پنچم ابتدایی سرودی برای پاکی در فرمت ورد در 10 صفحه مناسب برای آموزگاران ابتدایی و دانشجویان فرهنگی در اینجا بخشهای از آن را با هم می بینیم   آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی کتاب های مرجع

 دانلود درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی کتاب های مرجع دانلود درس پژوهی بخوانیم پنچم ابتدایی کتابهای مرجع با فرمت ورد در 10 صفحه مناسب برای آموزگاران ابتدایی و دانشجویان فرهنگی در اینجا با هم بخشهای از آن را با هم می بینیم آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی اله ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس اسراف

 دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس اسراف دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم آسمانی پنجم ابتدایی درس اسراف با فرمت ورد در 10 صفحه مناسب برای آموزگاران ابتدایی و دانشجویان فرهنگی در اینجا بخشهای از آن را با هم می بینیم آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی روزی که باران میبارید

 دانلود درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی روزی که باران میبارید دانلود درس پژوهی بخوانیم پنچم ابتدایی روزی که باران می بارد با فرمت ورد در 10 صفحه مناسب برای آموزگاران ابندایی و دانشجویان فرهنگی در اینجا بخشهای از آن را با هم می بینیم آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس وحدت

 دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس وحدت دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس وحدت مناسب  در 10 صفحه با فرمت وردبرای آموزگاران ابتدایی و دانشجویان فرهنگی در اینجا بخشی از آن را با هم میبینیم   آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس شورا

 دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس شورا دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنچم ابتدایی درس شورا در10 صفحه با فرمت وردمناسب برای آموزگارات ابتدایی ودانشجویان فرهنگی در اینجا بخشی از آن را با هم می بینیم   آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی ال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی بخش پذیری

 دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی بخش پذیری  دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی بخش پذیری قابل استفاده برای آموزگاران ابتدایی در اینجا بخشی ازآن را با هم میبینیم   آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می رساند. و باری گران و مسئولیتی عظیم را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(2):