مرکز علمی تخصصی پژوهشگران

فروشگاه جامع تخصصی کارشناسی ارشد و دکترا

فروشگاه فروشگاه فروشگاه فروشگاه فروشگاه فروشگاه

اطلاعیه فروشگاه

مدیریت مرکز علمی تخصصی پژوهشگران با شماره 09360135110از 8 صبح تا 10 شب پاسخگوی شما عزیزان است. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

گزارش تخصصی معلمان چگونگی برطرف کردن اختلالات یادگیری و رفتاری الینا با کمک نوآوری های آموزشی

گزارش تخصصی معلمان چگونگی برطرف کردن اختلالات یادگیری و رفتاری الینا با کمک نوآوری های آموزشی دانلود گزارش تخصصی چگونگی برطرف کردن اختلاات یادگیری ورفتاری الینا با کمک نو اوری آمورشی با فرمت ورد قابل ویرایش در 40 صفحه این گزارش تخصصی به صورت کامل و آماده میباشد و تمامی قسمتهای مورد نیاز گزارش تخصصی را دارا میباشد با هم بخشی از آن را می بینیم توجه به اهميت آموزش در دوران اوليه زندگي، پرداختن به پژوهش هاي علمي در برنامه هاي درسي دبستان امري كاملاً آشكار است. در دوران كودكي ساختار شخصيتي و ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی بخوانیم پایه سوم ابتدایی نماینده کلاس

 دانلود درس پژوهی بخوانیم پایه سوم ابتدایی نماینده کلاس دانلود درس پژوهی بخوانیم پایه سوم ابتایی نماینده کلاس با فرمت ورد قابل ویرایش در15 صفحه مناسب برای آموزگاران ابتدایی و دانشجویان فرهنگی در اینجا با هم نمونه ای از آن را با هم میبینیم آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان

 دانلود  درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها و روستاییان با فرمت ورد قابل ویرایش در 10 صفحه مناسب برای آموزگاران و دانشجویان فرهنگی در اینجا بخشهای از آن را با هم می بینیم آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی محیط زیست

 دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی محیط زیست  دانلود درس پزوهی تعلیمات اجنماعی سوم ابتدایی محیط زیست با فرمت ورد قابل ویرایش در 10 صفحه مناسب برای آموزگاران ودانشجویان فرهنگی در اینجا بخشی از آن را با هم می بینیم آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی به سوی شیراز

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی به سوی شیراز دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی به سوی شیرازبا فرمت ورد قابل ویرایش در 10 صفحه مناسب برای آموزگاران ابتدایی و دانشجویان فرهنگی در اینجا بخشهای از آن را ا هم می بینیم آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مهره داران

  دانلود درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مهره داران دانلود درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مهره داران با فرمت ورد قابل ویرایش در 10 صفحه مناسب برای آموزگاران و دانشجویان فرهنگی در اینجا بخشهای از آن را با هم می بینیم آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می رسا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان غذای سالم

 دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان غذای سالم دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان غدایی سالم با فرمت ورد قابل ویرایش در 10 صفحه مناسب برویانای آموزگاران ابتدایی و دانشجویان فرهنگی در اینجا بخشهایی از آن را با هم میبینیم آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان دستگاه گوارش

 دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان دستگاه گوارش  دانلود درس پژوهی علوم دبستان دستگاه گوارش فا فرمت ورد قابل ویرایش در 10 صفحه مناسب برای آموزگاران و دانشجویان فرهنگی در اینجا بخشی از آن را باهم می بینیم آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می رساند. و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان اندامهای حرکتی

 دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان اندامهای حرکتی دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان اندامهای حرکتی با فرمت ورد قابل ویرایش در 10 صفحه قابل استقاده آموزگاران ابتدایی و دانشجویان فرهنگی در اینجا بخشهای از آن را با هم میبینیم آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان دریاها

 دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان دریاها دانلود  درس پژوهی علوم سوم دبستان دریاها با فرمت ورد قابل ویرایش در 10 صفحه منسب برای معلمان و دانشجویان فرهنگی در اینجا بخشهایی از آن را با هم میبینیم   آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان آب بر روی زمین

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان آب بر روی زمین دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان آب بر روی زمین با فرمت ورد قابل ویرایش در 10 صفحه مناسب برای آموزگاران و دانشجویان فرهنگی در اینجا بخشایی از آن را با هم می بینیم آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(3):